Vores VSA-undervisere

Ramme til billedbanner

Agnieszka – som har kælenavnet Aga - er uddannet civilingeniør i Miljøteknologi. Hun arbejder i Vejdirektoratet som entreprisestyrer i afdeling for myndighed og drift. Hun arbejder bl.a. med opgaver omkring skilte – koordinering og udførelse, opsætning og nedtagning og så har hun opgaver i forbindelse med kontrol af vejmandstilsynets arbejde og udfører også kontrol af skiltning og vejafmærkning m.m. Det sker i dialog med dem som udsteder rådigheds- og gravetilladelser.  

Aga har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2018 både på dansk og på polsk.

Aga synes, at det er udfordrende at undervise og arbejder hårdt for at blive endnu dygtigere til at formidle stoffet. Hun synes at det er udfordrende og lærerigt at drøfte de spørgsmål, som kursisterne stiller.
Hun synes at det er sjovt at dele den viden, som hun har og også sjovt at høre de gode historier, som kursisterne fortæller. Det er med til at give den tørre teori noget krop og sjæl. 

Agnieszka

Benny er ikke formelt uddannet i vejbranchen, men har gennem et langt arbejdsliv tilegnet sig de kompetencer, som er nødvendige for at undervise i Vejen som arbejdsplads. Benny arbejder nu som tilbudschef og har i øvrigt arbejdsmiljøsansvar på landsplan i den virksomhed, hvor han har sit hovederhverv, som er udlejning af og opsyn med færdselsudstyr.

Benny har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2016.

Benny kan godt lide den psykologiske dimension af underviserjobbet. Han siger: "Det er interessant at finde ud af, hvordan man møder folk, som man ikke kender, på en måde, som gør, at man kan formidle sin viden".

Han kan lide følelsen af, at kursisterne er blevet bedre mens de var på kursus og at deres arbejdsplads, er blevet mere sikker i kraft af kursistens nye viden. Og så kan Benny i alle sammenhænge godt lide at få udvidet sin horisont, og det synes han underviserjobbet medvirker til.

Benny

Bo er uddannet civilingeniør og arbejder som trafikingeniør i Vejdirektoratet. Han arbejder med trafikafviklingsplaner og afmærkningsplaner til brug ved udbud. Desuden behandling af rådighedsansøgninger. Bo er også involveret i opdatering af Håndbogen og principskitser for afmærkningsplaner, og så sidder han i vejregelgruppen for afmærkning af vejarbejder.

Bo har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2011.

Bo kan godt lide at undervise i de emner, som han synes er spændende, blandt andet færdsels- og afmærkningsregler. Han synes, at det er spændende at man kan afvikle trafikken forskelligt afhængig af situationen og stedet. Han er optaget af, at man kan ændre trafikantens adfærd til det bedre, hvis man er dygtig til afmærkning og trafikafvikling.

Bo holder af at møde forskellige mennesker, som har forskellige roller. Så bliver han selv klogere og får indspark til sin egen udvikling.

Bo

Dorte er uddannet i politiet og arbejder også dagligt som politiassistent. Hun har arbejdet med færdsel gennem næsten hele sin karriere og er også uddannet køreprøvesagkyndig.

Dorte har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2008, hvor hun var en del af den gruppe, som lavede det allerførste undervisningsmateriale.

Dorte har fokus på, at kursisterne skal blive dygtige. De skal simpelthen blive bedre, siger Dorte, de skal gå fra kurset med nogle indsigter, som de ikke havde, da de kom.


Dorte kan lide at undervise, kan lide de ”fede” typer, de vilde inputs fra kursisterne, de gode grin og variationen i det faglige møde.

Dorte

Ewa er civilingeniør i vejdesign og infrastruktur og arbejder til daglig med trafikafvikling og vejvisning i Vejdirektoratet. Desuden arbejder hun med projektering af vejafmærkning, kommentering af tredjepartsprojekter og ansøgninger om råden over vejareal.

Ewa har undervist i Vejen som arbejdsplads Trin I hos VEJ-EU siden slutningen af 2023 og er således en af de nyeste undervisere. Ewa underviser både på dansk og på polsk.

Ewa har altid godt kunne lide at forklare ting, og hun nyder, når dem som hun underviser, forstår emnet og kan bruge det lærte i praksis. Når kursisterne lærer at løse deres daglige arbejde og de udfordringer, de står med også efter kurset.

Ewa

Jeanett er uddannet diplomingeniør, byggeri og anlæg og arbejder til daglig som enterpriseleder i Vejdirektoratet. Hovedopgaven her er at føre tilsyn med anlægsarbejde på små og store projekter.

Hun har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2012 og har også fungeret som censor, dengang vi havde mundtlige eksamener.

Jeanett er glad for at møde mange forskellige mennesker, når hun underviser og for samspillet med kursisterne. Hun siger: ”Det er fedt at kunne lære fra sig. At kunne lære kursisterne noget, som de kan tage med hjem fra kurset. Og hjælpe dem godt igennem”.

Hun sætter også pris på den erfaringsudveksling, som de mange gode samtaler, hun har med både kursister og medundervisere, giver anledning til. Og så betragter hun kursusdagene som en god pause fra den daglige praksis – en pause hvor man kan tanke god energi.

Jeanett

Kristian er uddannet civilingeniør og arbejder ved Vejdirektoratet med trafikafvikling ved vejarbejder. Han har daglig berøring med vejreglerne, bekendtgørelserne, foranstaltninger mod påkørselsfare, afmærkning generelt og forskning i emnerne med videre. Kristian underviser også på Aalborg Universitet.

Kristian har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2014.

Kristian nyder undervisning, som han bruger dels som afveksling og dels til at udfordre sin faglighed. Han siger selv, at han ”kan li’ interaktionen og det lyse øjeblik, hvor noget går op for en kursist, så de kan gå fra kurset og ud og gøre det rigtigt på vejen. Det er jo ikke nok, at jeg ved en masse og kan skrive en håndbog. Andre skal jo have den viden, før det nytter noget”.

Kristian

Louise er uddannet som bygningskonstruktør og arbejder til daglig som projektleder i sin egen virksomhed. Arbejdet omfatter arbejdsmiljøkoordinering af anlægsarbejder på vejareal både i forbindelse med vejarbejde og forsyningsopgaver. Desuden trafikafvikling og fagtilsyn i forbindelse med opgaverne.

Louise har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2023 og er altså en af vores nyeste undervisere.

Louise synes, at stoffet er interessant, og fremhæver den glæde hun har af dialogen med kursisterne. Det giver også noget den anden vej, når hun hører om de dilemmaer, som kursisterne oplever i deres dagligdag.

Louise

Mikael er politikommissær til daglig og er også uddannet inden for politiet og har blandt andet en lederuddannelse. Mikael har en fortid i færdselspolitiet og har stadig færdsel som en stor del af indholdet i sit daglige arbejde. Mikael har i øvrigt også undervisererfaring fra politiet.

Mikael har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2014.

Mikael synes, at det er dejligt at møde kursisterne, som kommer fra en anden hverdag. Han kan lide at give noget fra sig og synes også, at det er dejligt, at så mange får en bedre forståelse af, hvorfor det er vigtigt med Vejen som arbejdsplads. Det er også spændende – synes han – at tale med kursisterne om deres praksis. Som underviser er man tvunget til selv at følge med, og Mikael kan godt lide, at der er krav om at være skarp på emnet. 

Mikael

Minna er uddannet vej- og trafikingeniør og arbejder som ingeniør i Vejdirektoratet. Her har hun opgaver inden for trafikafvikling i forbindelse med anlægsprojekter. Tidligere arbejdede hun med grave- og rådighedstilladelser samt afmærkning og tilsyn heraf ligeledes i Vejdirektoratet.

Minna har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2017.

Minna har altid godt kunne lide at lære fra sig. Allerede som ung var hun fodboldtræner og fandt ud af, at hun synes det er sjovt at lære andre, det hun selv ved.

Hun har det grundsynspunkt, at alle kan blive dygtigere, så vi undgår ulykker på vejen. Hun lægger vægt på at kursisterne oplever en succes og har det allerbedst, når kursisterne lyser op fordi de har fået en større forståelse for at afmærke ved et vejarbejde.

Minna

Per er uddannet bygningskonstruktør og arbejder i det daglige i Vejdirektoratet som ingeniør med drift og vedligehold af broer. Det indbefatter bla. tilsyn med trafikafspærring ved projekter om vedligeholdelse af broer.  Tidligere har han arbejdet som sagsbehandler ifm. rådighedstilladelser både i Herning Kommune og ved Vejdirektoratets Vejcenter Midt- og Vest.

Per har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2021 og inden det, var han censor i otte år, dengang vi havde mundtlige eksamener. 

Per siger selv: ”Jeg kan virkelig godt lide de kursister, som udfordrer mig med spørgsmål og giver noget tilbage. Og så kan jeg godt lide, at der er lidt interaktion på kurserne – det gør det fedt at undervise. Det giver ret god dynamik og lidt mere liv i lokalet."

Per

Thomas arbejder som tilsynsmedarbejder/vejdriftsteknikker uden at have nogen formel uddannelse ud over en meget lang anciennitet i branchen. Thomas kører tilsyn på statsvejnettet for Vejdirektoratet og tilser daglig udstyr og vejarbejder – og udfører dokumentation af tilsynet. Thomas sætter en ære i at hjælpe til korrekt opsætning.

Thomas har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2021, og inden da var han censor i 10 år, dengang vi stadig havde mundtlige eksamener.

Thomas har opbygget en viden, som han har lyst til at videregive. Han synes, at kursisterne skal møde en underviser, som brænder for faget. Og så synes han, at det er skønt at opleve, at kursisterne lærer noget nyt. Oven i det kan Thomas godt lide at være sammen med folk og at få nogle gode snakke med de fagfæller, som deltager i kurserne.

Thomas B

Thomas driver sin egen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for vejafmærkning, trafikafvikling, arbejdsmiljø ved vejarbejde, regler, love og så videre. Det gør han med en baggrund som ingeniør.

Thomas har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2012.

Thomas er enormt glad for at formidle. Han kan godt lide mennesker og den interaktion, som er på kurserne. Han synes, at det er dejligt, at gøre kursisterne dygtigere og det betyder meget for ham, at han kan få lov til at videreformidle det, han selv ved. Og at andre rent faktisk kan bruge det til noget.

Thomas V

Tim er projektleder til dagligt og har ikke som sådan en formel uddannelse som afsæt for sit job. Han arbejder med vejregler, rådighedsansøgninger, tegninger, rådgivning og så videre.

Tim har undervist i Vejen som arbejdsplads hos VEJ-EU siden 2011.

Tim synes med egne ord, ”at det er fedt at vidensdele og formidle”. Og så holder han af netværket både med kursisterne og medunderviserne. Han synes, at han bliver klogere på sin egen faglighed ved at mødes med personerne i et ”neutralt” rum. Det er skønt at arbejde med at formidle, siger han, og så er det også fedt at dele ud af det, som man selv brænder for. Og så er det i bund og grund også ret hyggeligt.

Tim

Ulrik Blindum er uddannet civilingeniør og arbejder til daglig som projektleder/ingeniør i Vejdirektoratet.

Ulriks har været med i vejregelarbejdet helt tilbage fra 2011 og været med til at udarbejde bekendtgørelsen for afmærkning af vejarbejder. Ulrik har også god forstand på den færdselsregulerende afmærkning ved vejarbejder.

Ulrik har undervist i Vejen som arbejdsplads Trin I og II hos VEJ-EU siden 2011.

Ulrik kommer fra en familie, hvor det har været hovederhvervet at undervise blandt andet med en far, som var gymnasielærer. Det har givet ham lysten til at formidle og forklare stoffet. Han kan lide at formidle det, som han selv ved og brænder for – og så har han en særlig forkærlighed for vejsektorens historie, som han også gerne fortæller om, hvis det kan passe i undervisningen.

Ulrik