Krav til Vejen som arbejdsplads virksomhedskurser

Ramme til billedbanner

Overvejer du at holde et Vejen som arbejdsplads kursus Trin I eller II, er der nogle særlige krav til de lokaler, som kurset skal holdes i.


UNDERVISNINGSLOKALET:

  • Der skal være fem gruppeborde opsat i øer. Hvor der kan sidde fire personer (min. 2x2 meter).
  • Et bord til trafikspil (min. 1x4 meter).
  • Et bord til undervisere hvor de kan placere deres undervisningsmateriale og pc´er.

Der skal være projektor, lærred og whiteboard, samt én pc med WiFi adgang til underviserne. Alle kursister skal medbringe egen pc samt strømforsyning og der skal være adgang til WiFi.


DELTAGERNE TIL VIRKSOMHEDSKURSET:
Der kan maksimalt deltage 20 kursister fra virksomheden til et virksomhedskursus. Kursister fra forskellige underafdelinger af samme virksomhed, kan sagtens deltage på samme virksomhedskursus.

Der gælder samme retningslinjer for kursisterne, som der er på de åbne kurser.


KURSERNES VARIGHED:
Trin I kurserne er endagskurser, og har en varighed af ca. 8 ½ timer inklusive pauser.
Trin II kurserne er halvandendagskurser, og har en varighed af ca. 12 timer inklusive pauser.

  • Trin II kan gennemføres på én dag, men vi anbefaler at det afholdes over to dage, da kursisterne gerne skulle være friske til eksamen.

Dato og tidspunkt for afholdelse af kurserne, aftales mellem den enkelte virksomhed, VEJ-EU og underviserne.

 

FOR PRISER OG YDERLIGERE DETALJER:
Prisblad
Trin I - Tillægskontrakt
Trin II - Tillægskontrakt

Ramme til indhold